Om Deaf Aid Isinya

Deaf Aid Isinya er en norsk bistandsor­ganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve barn og unge i Kenya. Døve barn i Kenya har fremdeles lav status og blir ofte gående hjemme uten skoletilbud. Alt for mange døve barn møter ikke andre døve i samme situasjon og lærer heller ikke tegnspråk og forblir derfor språkløse.

Hovedfokuset til bistandsorganisasjonen er å drifte og utvikle Isinya School for the Deaf i Isinya utenfor Nairobi, Kenya. Denne skolen er bygget opp for norske midler gjennom faddere, skoler, små og store innsamlinger, enkeltgaver og sponsorer.

Deaf Aid Isinya har mange frivillige i Norge og som gjør at innsamlede midler blir sendt uavkortet til Kenya. IT-selskapet SOCO er hovedsponsor og dekker administrasjonskostnader i Norge.

Utdanning er den sikreste veien ut av fattigdom – både kollektivt og individuelt!

 

Geoffrey O. Abuga daglig leder i Kenya

Deaf Aid Isinya samarbeider tett med Deaf Aid i Kenya og allerede i 2006 ble Geoffrey Abuga ansatt i Deaf Aid Kenya som IT-ingeniør for ett år. Et år ble til mange og i dag er Geoffrey daglig leder i Kenya. Geoffrey er først og fremst en IT-mann og hans hjerte banker hardt for å gi døve ungdommer innsikt og utdannelse innen IT. Deaf Aid Cisco og senere Soco Akademier ble utviklet og ga nye muligheter til døve unge og som etter hvert fikk seg gode jobber.

Gjennom disse 12 årene har Geoffrey blitt godt kjent med døve og utfordringene de møter og bruker all sin erfaring og kunnskap for å utvikle Deaf Aid Kenya og ikke minst Internatskolen for døve i Isinya slik at undervisningstilbudet til døve der kan utvikles og bli enda bedre enn det er i dag.