Internatskolen

Internatskolen for døve i Isinya – Isinya School for the Deaf – har i dag 64 døve elever  fra 1. – 8. klasse. Disse barna er som alle andre barn; de vil leke og lære og være del av et fellesskap.

Barna ble de født av foreldre med begrensede midler, kanskje langt ute på landet eller i en av Nairobis mange slumområder. Informasjon om døve er svært begrenset i Kenya og dermed er kunnskapen liten. Mange tror fremdeles at døve barn er en forbannelse og en straff for noe forfedrene har gjort. Døve har generelt sett lav status i Kenya og blir nedprioritert innad i familien, i samfunnet og spesielt når det gjelder utdanning, jobb og likestilling med hørende generelt.

Kenyansk tegnspråk er skolens naturlige felles språk og har flere døve ansatte.

Skoleområdet består i dag av en stor skolebygning med spesialdesignet klasserom i 1. etg. og to adskilte internat i 2. etg., ett for jenter og ett for gutter. En midlertidig spisesal med kjøkken, eget lite hus med kontor for rektor og hybel for vaktmannen, stor flott lekeplass, fotball- og basketballbane og så en liten «gård» med noen får kuer, høner, kaniner og kjøkkenhage. Nattestid er det 3 vakthunder som passer på.

Tomten er ganske stor og det bygges hybelhus for ansatte og skisse for videre utbygging ligger klar.

Til daglig er det liv og røre på skolens område med glade barn som i trygge omgivelser er som barn flest.

 

 

Undervisningen av de døve elevene foregår på kenyansk tegnspråk i små klasser slik at alle kan se hverandre og læreren.
Skolen har både døve og hørende lærere og alle behersker tegnspråk godt

 

Mat er viktig for disse barna. De fleste vet godt hvordan det er å gå sulten gjennom dagen og å legge seg med tom mage.
På internatskolen får de nok og variert mat, noe de vet å sette pris på.

 

Lekeplassen er barnas fristed og de elsker å leke her.

 

 

Her er flere bilder. Klikk på bilde for større utgave