Kiberaslummen

Tre døve lærere og 12 – 15 døve elever er i dag en del av Joseph Kangete Primary School i Kibera og støttes av Deaf Aid Isinya.

Kibera er Afrikas største eller nest største slumområde og ligger i Nairobi. Her bor store familier på ett rom på 10 – 12m2, mange uten strøm. Fattigdommen er stor, her kjemper mødrene for å få nok mat til familien hver dag, mennene er enten fraværende eller på jakt etter en liten jobb, mange barn blir etterlatt hjemme på dagtid, om natten er det kaldt og rått/vått og barna ligger ofte på noen filler på gulvet. Kriminaliteten er stor, det er mye rus som fører til uro og stor utrygghet.

Elevene på internatskolen kommer enten fra Kibera eller fra en av de mange andre slumområdene i Nairobi. De fleste av elevene kommer fra de tidligere Grønne husene til som nå er lagt ned og elevene flyttet til store skoler for hørende hvor det er opprettet egne tegnspråklige klasser, tilsvarende tvillingskoler her i Norge, noe som ser ut til å fungere bra.Dyktige døve lærere underviser barna på kenyansk tegnspråk.Herlige unger som har stort behov for å få dekket de grunnleggende behovene som mat, søvn, klær, trygghet og tegnspråk.