SOCO- hovedsponsor

SOCO – vår hovedsponsor

SOCO gjengen

I løpet av fem år har SOCO gått fra å være tre gründeres idé til å bli Norges testpartner!
SOCO er et nisjeselskap med fokus på software testing, heleid av engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Selskapet består i dag av over 40 engasjerte konsulenter med kontor i Oslo. SOCO har solid lønnsomhet og har vunnet flere rammeavtaler innen privat og offentlig sektor. Great Place To Work har kåret SOCO til Norges Beste Arbeidsplass i 2015, 2016 og 2018. I tillegg er de stolte over å være ISTQB Platinum Partner.
SOCO er et IT-konsulentselskap som jobber utelukkende med software testing. Software testing handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, for å sammenstille og tilgjengeliggjøre informasjonen på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger. SOCO har erfaring med software testing hos mer enn 30 store norske selskaper. Deres kompetanse spenner vidt og kundene etterspør full bredde innenfor software testing. De jobber blant annet med testrådgivning, testledelse, funksjonell testing, teknisk testing - eksempelvis testautomatisering, ytelsestest, datavarehustest, brukervennlighetstest og sikkerhetstest. Generelt opplever de at prosjekter og kunder krever god forståelse for flere fagområder innen software testing.
For dem er det viktig med et sterkt fagmiljø. Vi bygger kompetanse gjennom blant annet faglige kurs, seminarer, konferanser og sertifiseringer. SOCO har som mål at alle deres konsulenter, til enhver tid, innehar relevante sertifiseringer.

SOCO er et selskap som engasjerer seg i samfunnet - vi gir 1% av omsetningen til samfunnsbidrag.

 Hvorfor støtte arbeidet i Isinya:
·         SOCO ønsket å finne en organisasjon som fikk til gode resultater med små midler
·         SOCO ønsket en organisasjon hvor vår støtte utgjorde en forskjell
·         SOCO ønsket å kunne bygge et langsiktig samarbeide
·         SOCO ønsket å finne en organisasjon hvor vi kunne bidra med mer enn kun pengestøtte
·         det er en del av SOCO sin kultur å bidra til fellesskapet

SOCO sitt bidrag som hovedsponsor gjør at vi kan sende alle fadder- og innsamlede bidrag uavkortet til Kenya, noe vi er svært glade for.


  Marius Mæle, grunder og daglig leder av SOCO og tidligere styreleder av Deaf Aid.


     

30 ansatte fra SOCO reiste til Kenya og internatskolen i Isinya 2016. SOCO arrangerte og verdens første testkonferanse for og med døve i Nairobi 2016.


Ønsker du og din bedrift, skole, klubb el.l. å bli sponsor for Deaf Aid Isinya, send mail til marit@deaf-aid.isinya.no

eller ring daglig leder Marit B. Kolstadbråten 911 23 682