SkoleavslutningEt kapitel nærmer seg slutten for disse flotte, sterke ungdommene.
Som avgangselever i 8. klasse, eksamen og avslutning i november 2018 går ungdommene mot en svært utrygg framtid. Likevel har de vært heldige som fikk skoleplass på internatskolen i Isinya hvor flere av lærerne er døve og alle behersker tegnspråk.
Nå er det tid for eksamen på lik linje med hørende avgangselever, noe som er svært utfordrende for våre døve ungdommer da de vokste opp uten språk og stimuli og kom sent i gang med skolegangen. Tegnspråk er deres førstespråk og morsmål, noe som gjør at teoretisk eksamen på engelsk blir ekstra krevende. Vi ønsker dem LYKKE TIL!